สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รหัส HKP-S-005

รหัส HKP-S-005

คลิกดูภาพขยาย

              ที่ดิน     1,238 ไร่ 

               ราคา    ไร่ละ 45,000 บาท (บาท/ไร่)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการขาย : ที่ดิน จำนวน  1,238 ไร่ 

                     ท้องที่บ้านวังโป่ง บ้านไผ่แม่พริก บ้านป่าเหียง

                     ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

                     บริเวณ รร.บ้านวังโป่ง รร.บ้านแม่พริก

                     ถนนเส้น อ.วังเหนือ-อ.แจ้ห่ม

                     ต้องการขาย ไร่ละ 45,000 บาท

                     สนใจติดต่อ ดอน : โทร 081-9514175

 

view